Macau – Huvudstaden för gambling i Asien

Att alla har ett intresse i livet är helt klart. Detta kommer för det mesta heller inte alls vara något du behöver avstå från om du väljer att flytta till ett land i Asien. Här kan ju detta vara att fiska, ta hand om en hund eller att vara den som motionerar och håller sig i form. Allt detta kommer du alltid att kunna ta med dig dit du flyttar. Ett annat intresse är att spela på casino, vilket det idag finns många som gör på nätet. När du flyttar till Asien kommer det dock att finnas massor av landbaserade casinon du kan besöka. Den stora platsen för detta i Asien, är Macau. Här kommer alla de som är intresserade av att spela på casino alltid få ett trevligt besök. Det kan dock vara så att du inte vill bosätt dig i denna stad.

I det fall du inte vill bosätta dig i Macau, kommer det i många andra länder även finnas landbaserade casinon. Egentligen är det lätta att få åsikten att de bofasta i Asien är spelgalna. I vissa fall stämmer verkligen det, då det är många som lider av ett spelbegär och gör slut på sina pengar så fort de får dem. Här får det helt enkelt tas för givet att du som flyttar till Asien har ett bättre omdöme och verkligen enbart spelar för det du har råd att förlora. Att det finns massor av casinon i Macau och att den staden är byggd runt gambling står helt klart. Här handlar det om att du besöker Asiens Las Vegas. Nu kommer det dock att finnas vissa länder du som gillar att spela casino bosätter dig i, där det är förbjudet med casinospel. Ett av dessa länder är Thailand.

När du vill spela på nätet i Thailand

Du som bosätter dig i Thailand, som är en mycket populär destination för pensionärer, så kommer det att finnas två sätt att spela spel om pengar. Det ena är egentligen olagligt, medan det andra är fullt lagligt. Det lagliga sättet kommer att bli en resa till Macau, eller att du besöker ett av de stora casinon som finns i ingenmansland. Det handlar då om gränslandet mellan Laos och Thailand, respektive Kambodja och Thailand. Det andra sättet som är lagligt i massor av länder i Asien, men som är olagligt i Thailand, är att spela om pengar. Är du dock den som bosätter dig i Thailand, skaffar en VPN samt sitter och spelar i det tysta. Ja, då kommer chansen att bli upptäckt vara i stort sett lika med noll.

Fördelen med att spela på nätet

I valet mellan att spela casino på ett landbaserat casino, eller att vara den som spelar online, så kommer egentligen inte detta att vara något val. Detta förutsatt att du då inte bryter mot lagen i det land du befinner dig. Här handlar det om att du som väljer att spela på nätet, alltid kommer att få något som kallas för casino bonus. Detta ger dig extrapengar att spela för och därmed större chanser att vinna. Något sådant existerar inte alls när du är den som väljer att spela på ett landbaserat casino. Detta är heller inte specifikt just för Asien, utan gäller precis alla platser i världen där du vill bosätta dig.

Att flytta till Asien

När du har bestämt dig att Asien är ditt nya hem

Det finns många som väljer att flytta till något land i Asien. Detta kan vara av många olika anledningar. Här är kanske den första och största av dessa att pensionera sig i ett varmare och mera tropiskt klimat. Att på ålders höst få uppleva nya kulturer och helt enkelt ett nytt sätt att leva. Mycket av det som du är van vid kommer du naturligtvis kunna fortsätta med. Som andra stora anledning att flytta till ett land i Asien kan vara att du fått ett nytt arbete i paradiset och som tredje kan det vara på det sätt att du som tidigare turist blivit kär och vill gifta dig med någon i ett främmande land.

Dina saker och ditt nya hemland

En del människor bryter abrupt upp från sitt gamla liv och skaffar sig nya saker såsom möbler och husgeråd i sitt nya land. Andra kommer att vara de som vill ta med sig mycket av de som finns i det land de lämnar. Här gäller detta prydnadssaker, möbler, kära och minnesvärda ägodelar samt saker de bara inte vill skiljas från. I det fallet finns det inget hinder att ta med sig dessa. Trots att du flyttar långväga, är detta möjligt att genomföra via containertransport. Här hyr du helt enkelt en container och kontaktar ett pålitligt fraktbolag. Kanske kommer detta att kosta några kronor, men du kommer att få som du vill och trivas med livet i ditt nya land.

När du inte tar med dig ditt bohag till Asien

Bara för att du är den som inte tar med dig ditt bohag till Asien och ditt nya hemland, så kanske du för den delen inte vill bli av med det. Även i det fallet finns det möjligheter att använda en container. Här fyller den då syftet att magasinera ditt bohag för framtiden. Vem vet, kanske är det så att du inte trivs och flyttar hem igen. Kanske vill dina barn ta över sakerna när de skaffar ett större hem. Vad som är det viktigaste och mest primära när du står inför en flytt till Asien, är att du upprättar en planering som verkligen håller. Det gör du när du väljer att magasinera och behålla dina ägodelar eller ta dem med dig vid flytten.

Klasskillnaderna i Asien

Egentligen finns det klara och tydliga klasskillnader över hela världen. Detta kan du enkelt se om du kikar på ditt eget land Sverige. Dock är detta mycket tydligare när du kommer till Asien, och här har det sedan urminnes tider varit en sed att buga och bocka, samt aldrig ta ton mot någon som anses vara av en högre rang i samhället. Klasskillnaderna i Asien är förvånansvärt inlärda, och detta kan jämföras med de svenska stånden som gick ur tiden för länge sedan. Om du tar det plus att du försöker komma två steg lägre på skalan, så når du den tuffa och hårda sanningen. Dock är detta som sagt helt vedertaget och ingen lyfter nämnvärt på ögonen inför detta faktum.

De rika i överklassamhället har makten över de fattiga

Något som syns tydligt gällande detta är saker som ofta lyfts fram i nyheterna. Dock är detta något nytt som gör att det numera lyfts upp i ljuset när något händer. Att de rikare familjerna har fattiga som tjänare i sina hem, är förvisso inget som är ovanligt på andra platser i världen heller. Det som du kan ha svårt att svälja är att se en fattig människa råka gå på gatan och denna måste flytta sig åt sidan för den välklädde som är mera värd. Om denna människa inte flyttar sig, så kan denne få en örfil. Efter detta ser du också att den fattige bugar och bockar samt säger förlåt för sitt misstag. Detta är något som inte alls är verkligt för den svenska överklassen.

Sociala media hjälper de fattiga

Något som har hänt vilket är negativt för alla som anser sig stå högre i samhället och kunna göra vad de vill utan att straffas för det är sociala media. Dessa fungerar idag som ett verktyg vilket öppnar ögonen för vad som sker i vissa länder. Här kommer den bittra sanningen ut i ljuset och får beskådas av omgivningen och den övriga världen. Helt enkelt så fungerar sociala media idag som ett skydd och en hjälp för alla fattiga som blir illa behandlade. Speciellt tydligt är detta också i många asiatiska länder, där detta dagligen sker och publiceras någonstans på nätet för allmän beskådning.

Korruptionen förhindrar jämställdheten

Korruption är något som också finns på många platser i världen. Dock kommer denna att vara mest synbar i de delar av världen som har en stor andel fattiga människor i befolkningen. Att säga att korruptionen är större i alla fattiga länder är helt fel, men det är helt tydligt att den inte behöver gömma sig lika mycket på dessa platser i världen. Detta är också något som står som en hög vägg vilken måste brytas innan ett mera jämställt samhälle kan byggas med lika värde för alla. Här kommer de rika alltid att kunna begå de största brotten och betala sig fria, medan fattiga är de som får ta straffen för även de små brotten som ibland kan tyckas vara ringa.

Att bygga och inreda ett hem i Asien

När du som svensk ska bygga ett hus i ditt hemland, kommer detta i stort sett inte gå att göra utan ett kapital på cirka 2 miljoner kronor. Naturligtvis finns det undantag, men på det generella planet är detta sant. Det är många svenskar och andra nationaliteter som väljer att bosätta sig i Asien. De flesta är män i pensionsåldern. De finner oftast en levnadspartner av yngre modell i Asien, vilket leder till att de vill bygga ett hus och köpa en bil till den de helt plötsligt älskar mera än allt annat på jorden. Här kommer de snabbt att se skillnaderna i både byggteknik och de kostnader det medför att bygga ett hus för boende i Asien.

En anledning till att detta ter sig mycket billigare är att ett hus i de flesta delar av Asien inte behöver isoleras. Här är det också många andra saker som bortses ifrån, då de helt enkelt inte anses behövas. I dessa delar av världen finns det inte normer och regler som måste följas för att bygga ett bostadshus på ett eller två plan. De flesta som väljer att bygga hus och bosätta sig i Asien hamnar i Thailand eller något av de närliggande grannländerna.

När lokalbefolkningen bygger ett hus

Det är stora skillnader på hur ett hus byggt av en västerlänning ser ut i de fattiga asiatiska länderna. När lokalbefolkningen bygger ett hus till familjen, kommer detta att vara skapat med tanke på yta och plats. Här kommer det inte att byggas för att ha ett separat sovrum, inte tänker de på köket och ej heller att det ska finnas ett rum till ett eventuellt blivande barn. Här samlas alla i ett stort rum och sover i samma rum under myggnät. Detta gör att ett hus som de skapar kan kosta så lite som 30000-35000 svenska kronor för ett enplanshus i sten. Här ses det enbart till funktion och inte till utseende i de flesta fall. Ett tak över huvudet är oftast gott nog.

Inredningen i ett traditionellt hus på landsbygden i Thailand

När det talas om inredning så är det något som är mycket stort i de rikare länderna i Asien. Här är det mycket vackra handgjorda möbler som uppskattas. Speciell vanligt är det att se detta i Japan, som faktiskt blivit erkänt land där möbelskapare exporterar sina möbler över hela Asien. Dock kommer ett traditionellt hus på landsbygden i de flesta asiatiska länder inte att ha mycket som kan kallas för inredning. Detta beror delvis på fattigdomen, men också på att människor inte sätter något egentligt värde på inredning och möbler. Här behövs helt enkelt inte detta för att leva ett trivsamt liv.

Den ekonomiska situationen i Asien

När det gäller ekonomiska situationer i den asiatiska regionen, kommer detta att vara mycket varierande. Här finns det enorm fattigdom i många länder, medan det finns ett fåtal asiatiska länder som räknas bland världens rikaste och modernaste ekonomier. Något som dock står helt klart är att den asiatiska delen av världen är den del som ur ekonomisk synvinkel har utvecklats mest under de senaste 20 åren. Med detta sagt så menas det i positiv bemärkelse där många länder i denna världsdel växt sig starkare på det ekonomiska planet. De finansiella centrum som finns i denna världsdel är placerade i Tokyo, Singapore och Hong Kong. Detta är dock förmodligen något som inte är nytt för någon resenär.

Japan tillhör ett av världens rikaste länder

Att det finns ett finansiellt centrum och en högt stående börs i Japan, är inget nytt. Hit har investerare sökt sig i massor av årtionden. De som såg detta fenomen på ett mycket tidigt stadie, har också varit de som tjänat enorma rikedomar på dessa investeringar. Japan är idag en av världens ledande ekonomier och även en av de mest moderna. Tillsammans med Japan bildar Indien, Sydkorea och Kina de absolut största ekonomierna i Asien. När du som besökare kommer till japan, kommer detta då att leda till att du får se en av de högsta levnadsstandarder som finns i Asien.

Kambodja, Bangladesh och Myanmar är de fattigaste

När det handlar om de fattiga länderna i Asien så är det då Kambodja, Bangladesh och Myanmar som ligger i botten. Precis som när ekonomin är på topp i Japan, så kommer ett bottenläge i ekonomin att leda till stor fattigdom. Förvisso är det så att det redan idag är skillnader i dessa tre länder, vid en jämförelse 10-20 år tillbaka i tiden. Bangladesh har blivit en av världens ledande tillverkare av textilier. Myanmar och Kambodja börjar skörda frukterna av en ökad turism. Helt enkelt finns det ett ljus i framtiden även för dessa ekonomier. Dock är det så i Asien, att är det fattigt så är det riktigt fattigt.

Det är alltid fattigare på landsbygden

Något som också är en skillnad mot vad du ser i Sverige. På landsbygden i Sverige ser du stora åkerarealer och gårdar med massor av maskiner samt djur. Dessa kallas för bönder och är faktiskt oftast rikare än den stora massan som bor i städerna. I Asien är det precis tvärt om och här spelar det ingen roll vilket land du väljer. Den asiatiska landsbygden är det som har stått still i utvecklingen. Här går fortfarande livet sin gilla gång och den stora fattigdomen har bestått.

Varför ser människor gladare ut i Asien?

Att människor ser gladare ut i de asiatiska länderna är ett faktum. Att de skulle vara gladare än människor i den övriga världen är en myt. Här kan det istället vara tvärtom, men detta får inte synas på en människa. I de asiatiska delarna av världen är det nämligen så att ett leende är ett sätt att leva. Istället för att vara nedstämd över sin situation, så väljer människorna att vara glada och skoja med varandra. Deras sätt att se på vad som är roligt skiljer sig också ofta mot vad västerlänningar är vana vid. Enligt människor i Asien har västerlänningar ett komplicerat sätt att se det roliga i skämt. Asiatiska människor kan ha roligt en hel dag över att deras buffel inte flyttade sig när de skulle passera.

Människor ler istället för att ta en konflikt

Det finns en uppfattning många västerlänningar som bosätter sig i eller ofta besöker Asien har. Detta handlar då många gånger om att det, enligt dem fåniga, leende de möts av är en skyddsmekanism. Här lever de i tron om att detta skulle vara ett skydd för att inte hamna i en konflikt med någon annan. De ser alltså asiatiska människor som konflikträdda. Detta är definitivt inte sant och det är också många gånger något de sedan får lära sig efter en tid i något av dessa länder. Här handlar det istället om att det mesta i livet tas med en klackspark. Här är det massor av saker som västerlänningar aldrig skulle acceptera, som räknas som oviktigt och helt enkelt bortses från. Människor i Asien kan således för en kort stund bli rasande, för att sedan helt glömma allt som har hänt och fortsätta livet med ett leende.

Det är inte alla asiatiska människor som ler

Nu är det inte alla människor i Asien som ler. Detta är ibland också helt plötsligt något som besökare heller inte kan acceptera. Här klagar många ofta på det ständiga leendet, men när det helt plötsligt inte finns är detta ett stort problem. I det fallet handlar det många gånger om människor från andra länder som försöker få rätt mot en myndighet eller i en vanlig butik. Kanske är detta till och med något du ser vid immigrationskontrollen när du tror du ska välkomnas in i landet som en rik turist. Här handlar det inte om arga människor. Om du istället förklarar och svarar på frågor och ger dem ett leende, så brukar det mesta flyta på och klaras av och du får ett leende tillbaka.

Hur glad du är har att göra med din status

Att leendet skulle vara större på människor med mycket pengar och en högre status i Asien är också en myt. Många gånger har dessa människor lärt sig att införliva delar av den västerländska världen i sina liv. Detta har då lett till att de lärt sig att le hela tiden inte anses passa in i en modern livsstil. Nu kommer det förvisso att finnas de med hög status och massor av pengar, som helt enkelt lever som de alltid gjort. I Asien är det i detta fall precis som i den övriga världen. Människor som blivit nyrika och flyttar till storstaden anses inte vara lika trevliga som den genuina stockholmaren. Den mest genuina livsglädjen i Asien finner du hos fabriksarbetaren och farmaren med familj och barn.