Den ekonomiska situationen i Asien

När det gäller ekonomiska situationer i den asiatiska regionen, kommer detta att vara mycket varierande. Här finns det enorm fattigdom i många länder, medan det finns ett fåtal asiatiska länder som räknas bland världens rikaste och modernaste ekonomier. Något som dock står helt klart är att den asiatiska delen av världen är den del som ur ekonomisk synvinkel har utvecklats mest under de senaste 20 åren. Med detta sagt så menas det i positiv bemärkelse där många länder i denna världsdel växt sig starkare på det ekonomiska planet. De finansiella centrum som finns i denna världsdel är placerade i Tokyo, Singapore och Hong Kong. Detta är dock förmodligen något som inte är nytt för någon resenär.

Japan tillhör ett av världens rikaste länder

Att det finns ett finansiellt centrum och en högt stående börs i Japan, är inget nytt. Hit har investerare sökt sig i massor av årtionden. De som såg detta fenomen på ett mycket tidigt stadie, har också varit de som tjänat enorma rikedomar på dessa investeringar. Japan är idag en av världens ledande ekonomier och även en av de mest moderna. Tillsammans med Japan bildar Indien, Sydkorea och Kina de absolut största ekonomierna i Asien. När du som besökare kommer till japan, kommer detta då att leda till att du får se en av de högsta levnadsstandarder som finns i Asien.

Kambodja, Bangladesh och Myanmar är de fattigaste

När det handlar om de fattiga länderna i Asien så är det då Kambodja, Bangladesh och Myanmar som ligger i botten. Precis som när ekonomin är på topp i Japan, så kommer ett bottenläge i ekonomin att leda till stor fattigdom. Förvisso är det så att det redan idag är skillnader i dessa tre länder, vid en jämförelse 10-20 år tillbaka i tiden. Bangladesh har blivit en av världens ledande tillverkare av textilier. Myanmar och Kambodja börjar skörda frukterna av en ökad turism. Helt enkelt finns det ett ljus i framtiden även för dessa ekonomier. Dock är det så i Asien, att är det fattigt så är det riktigt fattigt.

Det är alltid fattigare på landsbygden

Något som också är en skillnad mot vad du ser i Sverige. På landsbygden i Sverige ser du stora åkerarealer och gårdar med massor av maskiner samt djur. Dessa kallas för bönder och är faktiskt oftast rikare än den stora massan som bor i städerna. I Asien är det precis tvärt om och här spelar det ingen roll vilket land du väljer. Den asiatiska landsbygden är det som har stått still i utvecklingen. Här går fortfarande livet sin gilla gång och den stora fattigdomen har bestått.