Klasskillnaderna i Asien

Egentligen finns det klara och tydliga klasskillnader över hela världen. Detta kan du enkelt se om du kikar på ditt eget land Sverige. Dock är detta mycket tydligare när du kommer till Asien, och här har det sedan urminnes tider varit en sed att buga och bocka, samt aldrig ta ton mot någon som anses vara av en högre rang i samhället. Klasskillnaderna i Asien är förvånansvärt inlärda, och detta kan jämföras med de svenska stånden som gick ur tiden för länge sedan. Om du tar det plus att du försöker komma två steg lägre på skalan, så når du den tuffa och hårda sanningen. Dock är detta som sagt helt vedertaget och ingen lyfter nämnvärt på ögonen inför detta faktum.

De rika i överklassamhället har makten över de fattiga

Något som syns tydligt gällande detta är saker som ofta lyfts fram i nyheterna. Dock är detta något nytt som gör att det numera lyfts upp i ljuset när något händer. Att de rikare familjerna har fattiga som tjänare i sina hem, är förvisso inget som är ovanligt på andra platser i världen heller. Det som du kan ha svårt att svälja är att se en fattig människa råka gå på gatan och denna måste flytta sig åt sidan för den välklädde som är mera värd. Om denna människa inte flyttar sig, så kan denne få en örfil. Efter detta ser du också att den fattige bugar och bockar samt säger förlåt för sitt misstag. Detta är något som inte alls är verkligt för den svenska överklassen.

Sociala media hjälper de fattiga

Något som har hänt vilket är negativt för alla som anser sig stå högre i samhället och kunna göra vad de vill utan att straffas för det är sociala media. Dessa fungerar idag som ett verktyg vilket öppnar ögonen för vad som sker i vissa länder. Här kommer den bittra sanningen ut i ljuset och får beskådas av omgivningen och den övriga världen. Helt enkelt så fungerar sociala media idag som ett skydd och en hjälp för alla fattiga som blir illa behandlade. Speciellt tydligt är detta också i många asiatiska länder, där detta dagligen sker och publiceras någonstans på nätet för allmän beskådning.

Korruptionen förhindrar jämställdheten

Korruption är något som också finns på många platser i världen. Dock kommer denna att vara mest synbar i de delar av världen som har en stor andel fattiga människor i befolkningen. Att säga att korruptionen är större i alla fattiga länder är helt fel, men det är helt tydligt att den inte behöver gömma sig lika mycket på dessa platser i världen. Detta är också något som står som en hög vägg vilken måste brytas innan ett mera jämställt samhälle kan byggas med lika värde för alla. Här kommer de rika alltid att kunna begå de största brotten och betala sig fria, medan fattiga är de som får ta straffen för även de små brotten som ibland kan tyckas vara ringa.