Varför ser människor gladare ut i Asien?

Att människor ser gladare ut i de asiatiska länderna är ett faktum. Att de skulle vara gladare än människor i den övriga världen är en myt. Här kan det istället vara tvärtom, men detta får inte synas på en människa. I de asiatiska delarna av världen är det nämligen så att ett leende är ett sätt att leva. Istället för att vara nedstämd över sin situation, så väljer människorna att vara glada och skoja med varandra. Deras sätt att se på vad som är roligt skiljer sig också ofta mot vad västerlänningar är vana vid. Enligt människor i Asien har västerlänningar ett komplicerat sätt att se det roliga i skämt. Asiatiska människor kan ha roligt en hel dag över att deras buffel inte flyttade sig när de skulle passera.

Människor ler istället för att ta en konflikt

Det finns en uppfattning många västerlänningar som bosätter sig i eller ofta besöker Asien har. Detta handlar då många gånger om att det, enligt dem fåniga, leende de möts av är en skyddsmekanism. Här lever de i tron om att detta skulle vara ett skydd för att inte hamna i en konflikt med någon annan. De ser alltså asiatiska människor som konflikträdda. Detta är definitivt inte sant och det är också många gånger något de sedan får lära sig efter en tid i något av dessa länder. Här handlar det istället om att det mesta i livet tas med en klackspark. Här är det massor av saker som västerlänningar aldrig skulle acceptera, som räknas som oviktigt och helt enkelt bortses från. Människor i Asien kan således för en kort stund bli rasande, för att sedan helt glömma allt som har hänt och fortsätta livet med ett leende.

Det är inte alla asiatiska människor som ler

Nu är det inte alla människor i Asien som ler. Detta är ibland också helt plötsligt något som besökare heller inte kan acceptera. Här klagar många ofta på det ständiga leendet, men när det helt plötsligt inte finns är detta ett stort problem. I det fallet handlar det många gånger om människor från andra länder som försöker få rätt mot en myndighet eller i en vanlig butik. Kanske är detta till och med något du ser vid immigrationskontrollen när du tror du ska välkomnas in i landet som en rik turist. Här handlar det inte om arga människor. Om du istället förklarar och svarar på frågor och ger dem ett leende, så brukar det mesta flyta på och klaras av och du får ett leende tillbaka.

Hur glad du är har att göra med din status

Att leendet skulle vara större på människor med mycket pengar och en högre status i Asien är också en myt. Många gånger har dessa människor lärt sig att införliva delar av den västerländska världen i sina liv. Detta har då lett till att de lärt sig att le hela tiden inte anses passa in i en modern livsstil. Nu kommer det förvisso att finnas de med hög status och massor av pengar, som helt enkelt lever som de alltid gjort. I Asien är det i detta fall precis som i den övriga världen. Människor som blivit nyrika och flyttar till storstaden anses inte vara lika trevliga som den genuina stockholmaren. Den mest genuina livsglädjen i Asien finner du hos fabriksarbetaren och farmaren med familj och barn.